Stockholms-Gillet stipendier

 

Logo

 

Stockholms-Gillet är en ideell organisation som förutom att arrangera den årliga julmarknaden på Stortorget i Gamla stan även delar ut stipendier för att:

 

 • Främja
 • Stödja
 • Belöna

 

Forskning som söker klarlägga förhållanden med anknytning till Stockholms bebyggelse och kulturella utveckling. Stipendierna kan sökas av såväl personer som institutioner. För att söka stipendier enligt ovan erfordras ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan sker genom:

 

 • Brev till Stockholms-Gillets kansli, Trångsund 2B, 111 29 Stockholm. Märk brevet "Stipendieansökan"
 • E-post till intendenten@stockholmsgillet.se. Rubriken skall vara "Stipendieansökan"

 

Motivera dina ansökan med egna ord, vad projektet syftar till och vad pengarna skall användas till. Ansökan skall vara inlämnad senast till 1:a juni 2020 och beslut om vilka som tilldelas årets stipendier tas i september. Stipendierna delas ut av Åldermannen vid Stockholms-Gillets ordinarie Höstgille i slutet av oktober.

 

Stipendienämndens ledamöter är:

 

 • Stella Fare (Ordförande)
 • Johan Tamm
 • Love Arbén
 • Kurt Hultgren
 • Karin Sidén
 • Ulrika Sax
 • Charlie Hahne (sekreterare, ej ledamot) 

 


 

Tidigare års stipendiater:

 

2018

 

Mer info inom kort

 

2017

 

Mer info inom kort

 

2016

 

Mer info inom kort.

 

2015

 

Av totalt 21 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick delar på totalt 100 000 kr.

 

 • Bengt Edlund
 • Nisse Larsson
 • Sofia Ling
 • Susanne Thedén

 

2014

 

Av totalt 19 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 

 • Henrik Andersson för att långsiktigt bevara arkivet efter organisationen Arkiv Samtal
 • Ida Dicksson och Lena Knutsson Udd för Kartläggning av petroleum-industrins historia ur ett Stockholmsperspektiv
 • Petra Gröminger för Tryckbidrag för en bok om The Green Man, eller på svenska bladmannen
 • Sören Johansson m.fl. för Projektstöd till boken ”Södra Ängby – den vita staden”
 • Mandra Wabäck m.fl. för föreningen Avanti! Framåt! För Projektet ”Vårt 80-tal” som lyfter fram och tar upp en viktig aspekt ur Sth byggnadshistoria och den rådande bostadspolitiken från 80-talet fram till våra dagar.

 

2013

 

Av totalt 17 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på 100 000 kr:

 

 • Anders Björnsson för projektet August Blanche – Bildningsborgare i brytningstid.
 • Tor Cederman för en projektbeskrivning av en modell föreställande Gustav III:s operahus
 • Sigrid Eklund Nyström för en bok om möbelformgivaren och inredningsarkitekten Axel Larson
 • Johan Palmgren för en film om arbetet med att ta fram den slutliga planen för Slussen
 • Magnus Öhrn för ett forskningsprojekt ”Grabbarnas Söder – pojklandet Södermalm i den svenska ungdomslitteraturen”

 

Såsom Brattstipendiat med ett stipendium på 30 000 kr utsågs:

 

 • Anders Sjöbrandt för forskningsprojektet Från Sveaplats till almstrid. Berättelser om omdaningen av Stockholm under efterkrigstiden

 

2012

 

Av totalt 28 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 • Martin Emanuel för tryckbidrag avseende en avhandling om ”Trafikslag på undantag: Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1975”.
 • Lena Eriksson för utvecklandet av ett forskningsprojekt rörande Stockholms Skönhetsråds verksamhet 1919-2004 (kartläggning av rådets mycket omfattande arkiv).
 • Malin Lobell-Brodersen för bidrag till att lyfta fram Sveriges första trädgårdsförening vid Norra Bantorget/Norra latin genom research och dokumentation publicerad i en formgiven trycksak.
 • Bo J. Ronnerstam för bidrag till tryckning och utgivning avseende Fredmans tid - guldåldern för Stockholms urmakare
 • Ulrika Torell för bidrag till bokprojekt avseende sockerbagarnas och konditorernas historia i Stockholm.

 

2011

 

Av totalt 18 sökande utsågs 4 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 

 • Mats Eriksson för film om allaktivitetshuset Gamla Bro i Stockholm för att främst möjliggöra dokumentation i form av intervjuer
 • Håkan Lidbo och Elin Franzén för genomdrivande av ljudprojekten Soundmap Stockholm
 • Barbro Ljungdahl Zackrisson för Stockholms feriehem
 • Britta Peterson bokprojekt om Flysta samhälles pionjärtid

 

2010

 

Av totalt 17 sökande utsågs 7 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 

 • Karl-Olof Andersson för heltäckande biografi över Stockholmsskildraren Per Anders Fogelströms liv och verk
 • Alexandra Borg för doktorsavhandling ”Stockholmsfiktioner. Urbanitet och vandring i svensk prosa 1900-1916
 • Cecilia Candréus för forskning avseende Lyxhantverkare i Europas utkant 1550-1650
 • Kristina Knauff för en avhandling om den svenska klassicistiska arkitekturen 1910-1930
 • Jenny Lee för en bok om Staden och saluhallarna
 • Emma Nygren för projektet Billiga nyheter: Stockholms billighetspress och tidningsläsarna som publiken och föreställd gemenskap 1886-1900
 • Lotta Alvestam Wahlund för bok om Porten till Bromma

 

2009

 

Av totalt 19 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 

 • Göran Bergholm för bokprojekt ”Stockholms själ –som den speglas i dess fönster”
 • Eva Bergström för projektet ”Den blå hand –Om Stockholms färgare, deras hus och arbete under 200 år”
 • Kaj Larsson för biografi över stadsträdgårdsmästaren Holger Blom 1938-1971
 • Ann-Charlotte Münger för forskningsprojektet ”Barnkolonin –En bortglömd del av Stockholms social –och kulturhistoria”
 • Bo Wingren för bok om konstnären Carl Johan Billmark.

 

2008

 

Av totalt 15 sökande utsågs 5 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 

 • Jonas Cederquist för projektet Stockholms fotbollshistoria
 • Birgitta Conradson för bok om lumpskärer-skorna på Tumba sedelpappersbruk
 • Mats Lindroth för projektet ”Tantolunden -scener ur en park”
 • Alice Rasmussen för projekt avseende forskning om bildkonstnären och stockholmsskildraren Charles Lachs
 • Per Gunnar Sidén för studie kring ”Hur tyskt var det medeltida Stockholm?”

 

2007

 

Av totalt 18 sökande utsågs 4 stipendiater, som fick dela på totalt 100 000 kr.

 

 • Katarina Juvander för att publicera en bok om arkitekt Björn Hedvall
 • Anita Stjernlöf-Lund för att utge en bok om arkitekten Cyrillus Johansson
 • Helena Friman för ett produktionsbidrag till en bilderbok om historiska platser i Stockholm
 • Håkan Jakobsson för ett bidrag till kartläggning och studie av etableringen av italienska borgare och handelsmän i Stockholm 1580-1592