Stockholms-Gillets råd

 

radet_20200107.jpg

Bakre rad från vänster: Charlie Hahne (Intendent), Henrik Waldenström, Carl-Johan Rundquist (Skrivare), Göran Sundvall, Sten Selander (Skattmästare).
Främre rad från vänster: Katarina Leijonhufvud (Munskänk), Stella Fare (Ordf. Stipendienämnden), Kristina Ljunggren (Ålderman), Agneta Rydberg, Mats Hayen (Vice Ålderman).
Saknas på bilden: Håkan Hedlund.

 

 

Rådet består fr o m årsmötet 2019 av:

 

  • Kristina Ljunggren (Ålderman)
  • Mats Hayen (Vice Ålderman)
  • Carl Johan Rundquist (Skrivare)
  • Sten Selander (Skattmästare)
  • Katarina Leijonhufvud (Munskänk)

 

Som bisittare i rådet ingår:

 

  • Stella Fare (ordförande i Stipendienämnden)
  • Agneta Rydberg
  • Håkan Hedlund
  • Göran Sundvall
  • Henrik Waldenström