Stockholms-Gillet

 

Logo

 

Stockholms-Gillet är en ideell förening med syfte att:

 

  • Att bevara och höja medlemmarnas intresse för sin stad genom upplysning och i sällskapliga former ordnade medlemsmöten
  • Att verka för Stockholms försköning och ökad kunskap om dess historia och utveckling genom att dela ut stipendier och andra bidrag
  • Att hålla liv i stadens traditioner och skapa ekonomiska förutsättningar för Gillets verksamhet genom att årligen ordna en julmarknad på Stortorget
  • Att söka påverka den kulturella och miljö­mässiga utvecklingen i Stockholm genom attpartipolitiskt obundet delta i samhällsdebatten

 

Gillets historia

 

En aktuell sammanfattning framgår även av åldermannens högtidstal vid 100-årsjubileet i april 2014.

 

Stockholms-Gillet, som bildades 1914, såg det som en kulturell insats att återupprätta julmarknaden med svenska varor, vilket gjordes 1915. Bodarna som användes monterades på plats och blev efterhand mycket slitna. Tyvärr blev inslaget av utländska sekunda varor också större och marknaden fick åter ett allt sämre rykte. Under 1950-talet blev det så betungande för Gillet att man funderade på ett nedläggande.

 

Genom en generös donation av en Gillemedlem kunde 34 st nya, mer hållbara bodar byggas efter arkitektritning med medeltida förebild och för att passa in på torget. Arkitekten Nils Tesch var också den som pietetsfullt arrangerade bodarna på torget. Sedan 1961 ser marknaden alltså ut som den gör i dag.

 

Nu måste julmarknaden också göras mera lönsam och efter intensiva och professionella insatser av rådsmedlemmen Sven Ståhle så gjordes marknaden lönsam och attraktiv för seriösa bodinnehavare. Tack vare den affärsmässiga driften från förnyelsen 1961, så började den ge ett överskott. Överskottet har alltsedan dess möjliggjort donationer, stipendier och stödjande av Stockholmsforskning. De senaste åren har årligen 100 000 kr utdelats i stipendier.

 

Detta är i korthet bakgrunden. Betydligt mera att läsa om Stockholms-Gillet hittar du i nedan länkar (pdf filer)