Stockholms-Gillets råd

 

BILD PÅ RÅDET KOMMER SNART

 

Rådet består fr o m årsmötet 2015 av:

 

 • Richard Ljungqvist (ålderman)
 • Johan Tamm (vice ålderman)
 • Sten Selander (skrivare)
 • Margaretha Hahne (skattmästare)
 • Katarina Leijonhufvud (munskänk)

 

Som bisittare i rådet ingår:

 

 • Hans De Geer (tillika ordförande i stipendienämnden)
 • Hans Mattsson
 • Göran Forsell
 • Kristina Ljunggren
 • Alexander Husebye
 • Agneta Rydberg
 • Göran Sundvall